Реклама в болнични заведения

Към пациентите

Реклама, която няма да остане незабелязана, защото е точно позиционирана в коридорите на лечебните заведения, както и пред кабинетите.

Средно всеки един пациент изчаква между 10 и 15 минути за преглед, като по този начин над 90% от тях ще обърнат внимание на рекламата.

По-голямата част от пациентите се доверяват на продуктите рекламирани в болничните заведения.

stethoscope-and-graphics_1134-456
tokuda-poster

Какви са паната?

  • фиксирани на стената рамки, изработени
    от алуминиев профил 25мм.;
  • предназначени за рекламни материали свързани с фармацевтика, медицински материали и други;
  • формат B1 (700мм х h1000мм).